EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
 Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

 

 

Dražby

 

 

061 EX 5132/10-26 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného nemovitostech, vyvěšené  na úřední desce soudního exekutora dne 22.07.2011

 

061 EX 470/12-66 Exekuční příkaz prodejem nemovitostí ve společném jmění povinného a manželky povinného, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 09.07.2013

 

061 EX 2005/14-43 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 02.09.2015

 

061 EX 1886/07-605 Usnesení – odročení dražebního jednání, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 25.07.2016

 

061 EX 1067/15-11 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 26.10.2016

 

061 EX 13/16-32 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-33 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-34 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-35 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-72 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-73 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-74 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-75 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-80 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-81 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-82 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-83 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 9071/09-175 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšené na úřední desce soudního exekutora dne 22.12.2016

 

061 EX 9071/09-199 Usnesení – opakovaná dražba, vyvěšené na úřední desce soudního exekutora dne 29.11.2017

 

061 EX 969/05-156  Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 14.03.2018

 

061 EX 254/12-26 Exekuční příkaz - prodejem spoluvlastnického podílu povinného nemovitostech, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 16.10.2018

 

061 EX 191/17-23 Exekuční příkaz - prodejem spoluvlastnického podílu povinného nemovitostech, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 19.10.2018