EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
 Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

 

 

Dražby

 

 

061 EX 9071/09-22 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 02.06.2010

 

061 EX 470/12-66 Exekuční příkaz prodejem nemovitostí ve společném jmění povinného a manželky povinného, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 09.07.2013

 

061 EX 1886/07-322 Usnesení - dražební vyhláška, 061 EX 1886/07-409 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 16.07.2013

 

061 EX 4206/09-234 Usnesení o odročení dražebního jednání, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 16.04.2013

 

061 EX 969/05-115  Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 18.04.2014

 

061 EX 4206/09-149,350 Dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 18.04.2014

 

061 EX 2007/14-33  Exekuční příkaz prodejem nemovitostí, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 15.10.2014

 

061 EX 9071/09-80 Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 12.02.2015

 

061 EX 4206/09-149  Usnesení - dražební vyhláška, 061 EX 4206/09-488 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 17.03.2015

 

061 EX 4206/09-524  Odročení dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 30.04.2015

 

061 EX 2007/14-62 Dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 01.06.2015

 

061 EX 1886/07-439 Usnesení - dražební vyhláška, 061 EX 1886/07-542 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 03.06.2015

 

061 EX 1403/08-100 Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 28.07.2015

 

061 EX 1403/08-101 Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 28.07.2015

 

061 EX 2007/14-72 Usnesení o odročení dražebního jednání, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 31.07.2015

 

061 EX 2005/14-43 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 02.09.2015

 

061 EX 4206/09-149 Usnesení - dražební vyhláška, 061 EX 4206/09-576 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 11.12.2015

 

061 EX 1886/07-439 Usnesení - dražební vyhláška, 061 EX 1886/07-582 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 14.12.2015

 

061 EX 1067/15-11 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 26.10.2016

 

061 EX 1034/15-35 Usnesení - dražební vyhláška, vyvěšená na úřední desce soudního exekutora dne 01.11.2016

 

061 EX 13/16-32 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-33 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-34 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-35 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-72 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-73 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-74 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-75 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-80 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-81 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-82 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-83 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 9071/09-175 Usnesení – nový termín dražby, vyvěšené na úřední desce soudního exekutora dne 22.12.2016